Bakalavr


 


Bakı Mühəndislik Universiteti

 

 

Aşağıdakı İxtisaslar üzrə Bakalavr Təhsili Aparır

 

    İXTİSASLAR   AZE
 İNG   RUS   

   İqtisadiyyat

 
 •  
 •  
 
  Mühasibat  Uçotu və Audit  
 •  
 •  
 
  Maliyyə  
 •  
 •  
 
  Sənayenin Təşkili və İdarə Edilməsi  
 •  
 •  
 
  Biznesin İdarə Edilməsi  
 •  
 •  
 
  Dövlət və Bələdiyyə İdarə Edilməsi  
 •  
 •  
 
  Elektroenergetika Mühəndisliyi  
 •  
   
  Maşın Mühəndisliyi  
 •  
   
  Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi  
 •  
   
  Mexanika Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Kompüter Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Memarlıq Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  İnşaat Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Mühəndis Sistemlərinin və Qurğularının Tikintisi Mühəndisliyi  
 •  
   
  Kimya Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Ekologiya Mühəndisliyi  
 •  
   
  İnformasiya Texnologiyaları   
 •  
 •  
 
  Sistem Mühəndisliyi  
 •  
   
  Sənaye Mühəndisliyi  
 •  
 •  

 

  Logistika və Nəqliyyat Texnologiyaları Mühəndisliyi  
 •  
 
 •  

  Şəhərsalma 

 
 •  
 

 

  Fizika müəllimliyi    
 •  
 

  Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi

   
 •  
 

  Riyaziyyat müəllimliyi

   
 •  
 

  Biologiya müəllimliyi

   
 •  
 

  Kimya müəllimliyi

   
 •  
 
  Dizayn  
 •