Bakalavr


 


Bakı Mühəndislik Universiteti

 

 

Aşağıdakı İxtisaslar üzrə Bakalavr Təhsili Aparır

 

    İXTİSASLAR     AZE
  İNG  RUS 

  1. Fizika müəllimliyi

 

.

 
  2. Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi  

.

 
  3. Riyaziyyat müəllimliyi
 

.

 
  4. Biologiya müəllimliyi  

.

 
   5. Kimya müəllimliyi  

.

 
   6. Dizayn

.

.

 
   7. Mühasibat uçotu və audit

.

.

 
    8. Maliyyə

.

.

 
    9. İqtisadiyyat

.

.

 
   10.Biznesin idarə edilməsi

.

.

 
   11.Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

.

.

 
   12.Elektroenergetika mühəndisliyi

.

.

 
   13.Maşın mühəndisliyi

.

.

 
   14.Elektrik mühəndisliyi

.

   
   15.Proseslərin avtomatlaşdırılması

.

   
   16.Mexanika mühəndisliyi

.

.

 
   17.Kompüter mühəndisliyi 

.

.

 
   18.Memarlıq

.

.

 
   19.İnşaat mühəndisliyi

.

.

 

   20.Mühəndis sistemlərinin və

        qurğuların tikintisi mühəndisliyi

.

   

   21.Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

 

.

 
   22.Kimya mühəndisliyi  

.

 

   23.Ekologiya mühəndisliyi

 

.

 

   24.İnformasiya texnologiyaları

.

.

 

   25.Sistem mühəndisliyi

.

   

   26.Sənaye mühəndisliyi

.

.

 

   27.Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi

.

 

.

   28.Şəhərsalma

.