Bakalavr


 


Bakı Mühəndislik Universiteti

 

 

Aşağıdakı İxtisaslar üzrə Bakalavr Təhsili Aparır

 

 

 

    İXTİSASLAR   AZE
 İNG   RUS   

  Dünya İqtisadiyyatı

 
 •  
 •  
 
  Mühasibat  Uçotu və Audit  
 •  
 •  
 
  Maliyyə  
 •  
 •  
 
  Sənayenin Təşkili və İdarə Edilməsi  
 •  
 •  
 
  Biznesin İdarə Edilməsi  
 •  
 •  
 
  Dövlət və Bələdiyyənin İdarə Edilməsi  
 •  
 •  
 
  Elektroenergetika Mühəndisliyi  
 •  
   
  Maşın Mühəndisliyi  
 •  
   
  Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi  
 •  
   
  Mexanika Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Kompüter Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Memarlıq Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  İnşaat Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Mühəndis Sistemlərinin və Qurğularının Tikintisi Mühəndisliyi  
 •  
   
  Kimya Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  Ekologiya Mühəndisliyi  
 •  
 •  
 
  İnformasiya Texnologiyaları   
 •  
 •  
 
  Sistem Mühəndisliyi  
 •  
   
  Sənaye Mühəndisliyi  
 •  

 

  Logistika və Nəqliyyat Texnologiyaları Mühəndisliyi  
 •  
 
 •  
  Şəhərsalma   
 •  
 
 •