ƏLAQƏ


Ünvan:

Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.,Həsən Əliyev küç.,

120 AZ0101,Abşeron,Bakı,Azərbaycan

Telefon:

+994 (12) 349 99 66/67 + (daxili nömrə)   

Faks: Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91
E-mail: info@beu.edu.az
URL: http://beu.edu.az