Qəbul ofisi ilə əlaqə


 

Əlaqə üçün:

 

                      

 

 

Günel Həsənova

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə olunması Ofisi

Tel: +994 12 3499957

Fax: +994 12 3409961

Mail: ghasanova@beu.edu.az