Bakı Mühəndislik Universiteti Təqaüd razılaşması olduğu universitetlər hansılardır?


Universitetin təqaüd proqramı üçün əməkdaşlıq etdiyi universitetlərin siyahısı hər il dəyişir. 2015-ci ilin Oktyabr ayı etibarı ilə bu siayhı aşağıdakı kimidir:

University of L'Aquila        

         Italy

-       Elm və Texnologiya Universiteti

-       Polşa

-       Babes-Bolyai Universiteti

-       Ruminiya

-       Riqa Texniki Universiteti

-       Latviya

-       Koblenz Tətbiqi Elmlər Universiteti

-       Almaniya

-       Sapienza Universiteti

-       İtaliya

-       Vilnius Gediminas Texniki Universiteti

-       Litva

-       University of Ljubljana 

-       Slovenia