Magistratura


    Magistratura təhsili peşəkar mütəxəssislərin yetişdirilməsində əhəmiyyətli və mütəşəkkil bir rol oynayaraq çoxpilləli ali təhsilin ayrılmaz və dinamik bir hissəsini təşkil edir.

    Ali təhsilin əsas peşə təhsili proqramlarından biri üzrə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş və ali təhsil haqqında diplomu olan şəxslər uyğun ixtisas üzrə magistratura pilləsində təhsil almaq hüququna malikdirlər.

    MBA proqramlarında isə istənilən ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslər təhsil ala bilərlər.

    Magistraturada tələbələr dərin fundamental biliklərə yiyələnir, pedaqoji və peşə hazırlığı tələb edən fəaliyyətlə, habelə elmi-tədqiqat işi aparmaqla məşğul olurlar. Magistr ixtisaslaşma hazırlığı proqramlarının tələbələrə qazandırdığı bilik və bacarıqlar aşağıdakılardır: 

 • Müstəqil araşdırma və inkişaf etdirmə vərdişlərinin əldə edilməsi.
 • Konkret tədqiqatın tələblərinə uyğun olaraq mövcud üsulların modelləşdirilməsi və yeni üsulların hazılanması.
 • Texnoloji inkişafın qlobal və yerli kontekstdə təsirlərinin dərk edilməsi.  
 • Elmi ədəbiyyatda mövcud olan nəticələri nəzərə almaqla özünün əldə etdiyi nəticələrin təhlil edilməsi və aydınlaşdırılması.        
 • Ömür boyu öyrənmənin vacibliyinin dərk edilməsi və davam etdirilməsi. 

 

    Hal-hazırda aşağıdakı istiqamətlərdə magistrlik dissertasiyası yazılmaqla dörd semestrlik magistr elmləri (Master of Science) programı və üç semestrlik dissertasiya yazılmadan MBA proqramları mövcuddur: 

 

 

     İXTİSASLAR    ENG

      AZ

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 

 •  

Azərbaycan dili 

 

 

 •  

Tərcümə (ingilis dili üzrə)

 

 

 •  

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

   
 •  

Maliyyə menecmenti

 

 

 •  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

   
 •  

Tribotexnika

 
 •  
 
 •  

Dövlət strukturlarında menecment

 

 

 •  

Kompyuter mühəndisliyi

 
 •  
 •  

İdarəetmədə informasiya sistemləri

 
 •  
 •  

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

 
 •  
 •  

Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası

 
 •  

 

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

   
 •  

İstehsalat sferasında mühasibat uçotu və audit

   
 •  


 

MBA proqramları:

   İXTİSAS

   ENG

  AZE

 

Biznesin təşkili və idarə olunması                                                   

 
 •  
 •  

İnsan resurslarının idarə edilməsi

 
 •  
 •  

Marketinq (sahələr üzrə)

 
 •  
 •  
Maliyyə  
 •  
 •  
Təhsil üzrə menecmnet    
 •  
Menecmnet  
 •  
 •  
Mühasibat uçotu və audit  
 •  
 •