Əməkdaşlarımız


    

 

Manafəddin Namazov 

Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektor

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2421)

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: mnamazov@beu.edu.az

 

 


 

  

Arif Nəcimov

  Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin

Müdiri

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2425)

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: anajimov@beu.edu.az

 


 

 

Nərmin Ələkbərova

 


Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin

Layihələrin İdarə olunması üzrə Mütəxəssisi

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2423)

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email:  nalakbarova@beu.edu.az

 


 

 

Həcər Kəlbiyeva

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin
Əcnəbi tələbələrin qəbulu üzrə Mütəxəssisi

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2423)
Fax: +994 12 349 99 90/91
Email: hkalbiyeva@beu.edu.az

___________________________________________________________________________________________

 

 

Emil Qarayev

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin

 

Miqrasiya işləri üzrə mütəxəssis

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2427)
Fax: +994 12 349 99 90/91
Email: eqarayev@beu.edu.az