Əməkdaşlarımız


 

   

 

Manafəddin Namazov

 

Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektor

 

Tel: +994 12 349 99 66/67

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: mnamazov@beu.edu.az

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması

Şöbəsinin Müdiri

 

Tel: +994 12 349 99 66/67

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: 

 

 

 

 

 

 Günel Həsənova

 

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsində

 Məsləhətçi

 

Tel: +994 12 349 99 66/67

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: ghasanova@beu.edu.az

 

  

 

 

Arif Nəcimov

  

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsində

Məsləhətçi

 

Tel: +994 12 349 99 66/67

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: anajimov@beu.edu.az