Layihələrin İdarə olunması 

PAWER - Təhsildə regionlararası mobillik, keyfiyyət, uyğunluq və hər kəsə açıq sistemin qurulması (574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP) Erasmus+ KA2 layihəsi

 

Qrant qalibi / koordinator: Unıversıta Deglı Studı Dell'aquıla (İtalya)

 

Layihənin müddəti və daha ətraflı məlumat: 3 il (2016-2019) / LİNK


 

 

 

PROMIG - Ali təhsil müəssisələrində miqrasiya təhsilinin təşviqi (573554-EPP-1-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP) Erasmus+ KA2 layihəsi

 

Qrant qalibi / koordinator: Ivane Javakishvili Tibilisi State University (Gürcüstan)

 

Layihənin müddəti və daha ətraflı məlumat: 3 il (2016-2019) / LİNK


 

 

 

NİZAMİ - Azərbaycanda doktorantura təhsilinin Avropa ali təhsil müəssisələrinin tələblərinə uyğun yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi (561784-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP) Erasmus+ KA2 layihəsi

 

Qrant qalibi / koordinator: Université de Montpellier (Fransa)

 

Layihənin müddəti və daha ətraflı məlumat: 3 il (2015-2018) / LİNK


 

Qeyd: Avropa Birliyinin Erasmus+ KA2 və HORİZON 2020 proqramları və ixtiyari sosial-iqtisadi layihələr ilə əlaqədar hər hansı sualınız olarsa, Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin məsləhətçisi Arif Nəcimova (BMU-nin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin 427-ci otağına gələrək və ya e-mail: anajimov@beu.edu.az ilə) müraciət edə bilərsiniz (LiNK).