Ünvan:

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə olunması Şöbəsi

Bakı Mühəndislik Universiteti (BMU)

Hasan Aliyev Street 120, Khirdalan city, AZ-0102, Azerbaijan

 

Telefon:

(+994 12) 349 9966/67 (ext: 2423)   

Faks: (+994 12) 349 9990/91
E-mail: iro@beu.edu.az
URL:

www.beu.edu.az

www.iro.beu.edu.az