Manafəddin Namazov 

Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektor

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2421)

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: mnamazov@beu.edu.az

 


XARİCİ ƏLAQƏLƏR VƏ LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI ŞÖBƏSİ


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    Arif Nəcimov                                                                                                                                                          Nərmin Ələkbərova                                                                                                                                     Nərmin Qəhramanlı               

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması                                                                                            Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin                                                            Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin 

                Şöbəsinin Müdiri                                                                                                                                 Layihələrin İdarə olunması üzrə Baş Mütəxəssisi                                                                                            Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə Mütəxəssisi                                                                                                     

 

Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2425)                                                                                                                     Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2423)                                                                                                     Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2423)

Fax: +994 12 349 99 90/91                                                                                                                                           Fax: +994 12 349 99 90/91                                                                                                                           Fax: +994 12 349 99 90/91

                                                                                                                        

Email: anajimov@beu.edu.az                                                                                                                                       Email:  nalakbarova@beu.edu.az                                                                                                                 Email: ngahramanli@beu.edu.az 

 


 İKİLİ DİPLOM PROQRAMLARININ İDARƏ OLUNMASI ŞÖBƏSİ