Manafəddin Namazov 

Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektor

 

Tel: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2421)

Fax: +994 12 349 99 90/91

Email: mnamazov@beu.edu.az

 


XARİCİ ƏLAQƏLƏR VƏ LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI ŞÖBƏSİ


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                       

                           Nərmin Ələkbərova                                                                                                                 Nərmin Qəhrəmanlı

Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin                                                     Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin

                                     Müdiri                                                                                                                  Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə mütəxəssisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

             Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2425)                                                                                Tel.: +994 12 349 99 66/67 (Daxili: 2423) 

              Fax: +994 12 349 99 90/91                                                                                                      Fax: +994 12 349 99 90/91

              Email:  nalakbarova@beu.edu.az                                                                                            Email: ngahramanli@beu.edu.az