Əməkdaşlarımız


Manafəddin Namazov

Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektor

XARİCİ ƏLAQƏLƏR VƏ LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI ŞÖBƏSİ


 

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin Müdiri

Nərmin Ələkbərova

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin Layihələrin İdarə olunması üzrə Baş Mütəxəssisi

Nərmin Qəhrəmanlı

Xarici Əlaqələr və Layihələrin İdarə Olunması Şöbəsinin Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə Mütəxəssisi

İKİLİ DİPLOM PROQRAMLARININ İDARƏ OLUNMASI ŞÖBƏSİ

Humay Cəfərova

İkili Diplom Proqramlarının İdarə olunması Şöbəsinin Müdiri

Yang Hyun Jin

İkili Diplom Proqramı üzrə layihə rəhbəri (İnha Universiteti)

Sevinc İskəndərova

İkili Diplom Proqramlarının İdarə olunması Şöbəsinin Baş Mütəxəssisi