British Company Atkins was hosted by International Relations and Project Management Office of Baku Engineering University

British Company Atkins was hosted by International Relations and Project Management Office of Baku Engineering University
18 May 2017 10:43 | Visited: 257

Mr. James Todd, the chief geotechnical engineer of the British Atkins company, and Mrs. Ulkar Saferaliyeva, the UK embassy representative, were guests of the  Baku Engineering University "External Relations and Project Management" Office. During the meeting, Mrs. Sevil İmanova, head of Department of Foreign Affairs and Project Management of Baku Engineering University and Mr. Afar İbrahimov, an advisor of the same Department held a long conversation with the guests within the framework of cooperation.

 

At the meeting, the company internship opportunities to students and graduates, full and part-time jobs, company representatives to take the practical lesson at the university, university teachers training for company representatives, the company organizing the trip was to discuss ways to develop relations between the company and the university.

 

Later, the guests of the university, the material and technical base of the laboratories equipped with the latest technology, as familiar with the training of the staff, emphasized the special importance. Senior geotechnical engineer  James Todd,  recognize BEU then he expressed that  British Atkins will be happy to do cooperation with BEU.


Affairs of International Relations and Project Management...

The Department of International Relations of Baku Engineering University is expanding its network with the influe read more »

Əcnəbi tələbələr Azərbaycan dilində danışdılar: “Xocalıda...

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində “Azərbaycanlıların soyqırımı: yüz ilin yaddaşı read more »

Mübadilə proqramında iştirak edən tələbələrimiz ölkəmizi ...

Mübadilə proqramına seçilərkən tələbələrin əsas məqsədlərindən biri də ölkəmizi getdikləri şəhər read more »

Bakı Mühəndislik Universitetində “Erasmus+ Məlumatlandırm...

Bakı Mühəndislik Universitetinin Xarici əlaqələr üzrə prorektorluğunun təşkilatçılığı ilə “Erasmu read more »