I was wondering what is the list of universities that BEU has scholarship agreement with?


The list of scholarship scheme partner universities changes each term. As of October 2015 the list is as follows:

 

University of Ljubljana 

Slovenia

University Of Science AND Technology

Poland

Babes-Bolyai University

Romania

Riga Technical University

Latvia

Hochschule Koblenz,

Germany

University of Sapienza

Italy

Vilnius Gediminas Technical University

Lithuania

University of L'Aquila   

Italy

Universitetin təqaüd proqramı üçün əməkdaşlıq etdiyi universitetlərin siyahısı hər il dəyişir. 2015-ci ilin Oktyabr ayı etibarı ilə bu siayhı aşağıdakı kimidir:

University of L'Aquila        

         Italy

-       Elm və Texnologiya Universiteti

-       Polşa

-       Babes-Bolyai Universiteti

-       Ruminiya

-       Riqa Texniki Universiteti

-       Latviya

-       Koblenz Tətbiqi Elmlər Universiteti

-       Almaniya

-       Sapienza Universiteti

-       İtaliya

-       Vilnius Gediminas Texniki Universiteti

-       Litva

-       University of Ljubljana 

-       Slovenia